Kainuun Haukkuvat Lintukoirat ry tukee jäsentensä osallistumista kerhon ydintoimintoihin alla sanotulla tavalla. Tukea ei tarvitse anoa, ellei alla ole toisin sanottu. Sihteeri vastaa tuen maksamisesta tapahtuman jälkeen, kun hänelle ilmoitetaan tuen peruste ja pankkiyhteys (lomake). Tukea ei kuitenkaan makseta, jos jäsenmaksuja on hoitamatta kuluvalta tai edelliseltä vuodelta. Tuki suunnitellaan ja hyväksytään vuosittain yhdistyksen talousarviossa.

Linnunhaukkukokeiden koemaksut

Kerho tukee osallistumismaksuja järjestämiinsä linnuhaukkukokeisiin vuosittain vahvistettavalla summalla.  Hallitus voi päätöksellään poiketa tästä järjestelystä.

Matkustamistuki arvokokeisiin.

Kerho tukee koiranohjaajien matkustamista alla mainittuihin linnunhaukkukokeisiin. Tuki on jäsenen asuinmaakunnan alueella oleviin kokeisiin 25 euroa ja muutoin 50 euroa.

  • Haukkuottelu
  • Pohjanpystykorvien SM
  • Pohjan lohkon valintakoe
  • Linnunhaukun maakuntaottelu

Matkustamistuki koiranäyttelyihin

Ulkomailla järjestettäviin huomattaviin kansainvälisiin koiranäyttelyihin osallistumiseen voidaan maksaa matkustamistukea 100 euroa. Tuen maksaminen edellyttää erillistä anomista ja sitä, että anoja on osallistunut huomattavalla panoksella koiranäyttelyiden tai haukkukokeiden järjestämiseen.

Koulutus

Kerho maksaa osallistumismaksut koetoimitsija-, ylituomari- ja linnunhaukun palkintotuomarikursseille. Tukea ei makseta kuitenkaan pääsääntöisesti silloin, kun vastaava maksuton kurssi järjestetään jäsenen asuinmaakunnassa. Linnunhaukun ylituomarikurssille matkustamista tuetaan samalla tavoin kuin arvokokeisiin osallistumista (vaihtoehtoisesti maksetaan osallistumismaksu).

Muuta

 Jos kerhon ylituomari joutuu ajamaan kerhon linnunhaukkukokeeseen omalla autollaan, hänelle voidaan maksaa polttoainekorvausta kennelpiirin taksan mukaan.

Kerho kustantaa linnunhaukkukokeen sääntökirjat tuomareilleen. Kirja annetaan myös Kainuussa asuville palkintotuomarin peruskurssin oppilaille jäsenyydestä riippumatta.

Vuonna 2021 hallitus päätti tukea koiran ensimmäistä PEVISA tarkastusta 20€ suuruisella summalla.
Tuen myöntämisestä päätetään hallituksessa vuosittain.
Tuen voi hakea kulukorvauslomakkeella tai ao. web lomakkeella.

Kulukorvauslomake (pdf)

Matkalaskulomake (pdf)

WEB lomake

Hakemus lähetetään kerhon sihteerille automaatisesti, kun ’Lähetä’ Nappia on painettu.
Nimi ja sähköpostiosoite pitää olla sama kuin on ilmoitettu jäsenrekisteriin.

    Mahdollinen kuittikopio liitteeksi(pdf tai kuva):