Koejärjestelyt

Tämä järjestämisohje koskee kokeen käytännön järjestelyjä Kainuun kennelpiirissä. Ohje ei miltään osin muuta tai kumoa Suomen Kennelliiton vahvistamia koekauden kestävän kokeen erillisohjetta (LINT-sääntökirja s.44)

Koeaika on koko koekausi (20.8. – 28/29.2.). Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Kokeen järjestäjänä toimii Kainuun kennelpiiri, joka on siirtänyt kokeen käytännön järjestelyt Kainuun haukkuvat lintukoirat ry:lle.

Kuka saa osallistua pitkään kokeeseen?

Linnunhaukkukokeeseen osallistumiseen oikeutetut koirarodut voivat suorittaa pitkän linnunhaukkukokeen vaikka koekauden jokaisena päivänä. Kuitenkaan pitkään kokeeseen ei saa osallistua enää koira, joka on

  • saavuttanut käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset tai
  • saavuttanut pitkistä kokeista yhteensä kaksi LINT 1-tulosta (entinen AVO-1 pitkästä kokeesta tulkitaan myös LINT 1-tulokseksi)

 

Kokeeseen ilmoittautuminen

Koiranohjaaja ilmoittautuu kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimella viimeistään valitsemaansa koepäivää edeltävänä päivänä. Koiranohjaaja hankkii palkintotuomarin ja maksaa osallistumismaksun järjestäjän tilille. Koiranohjaaja pyrkii hankkimaan ylituomariksi samalla paikkakunnalla asuvan ylituomarin.

Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden sekä palkintotuomarin kelpoisuuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Puhuttelu voidaan tehdä myös puhelimitse ja tarkastukset sähköisesti toimitetusta aineistosta.

Koesuoritus ja tulosten käsittely

Palkintotuomari ilmoittaa kokeen aloittamisesta ylituomarille joko puhelimella tai tekstiviestillä. Tämä tarkoittaa, että aloitettu koe suoritetaan loppuun saakka.

Koe-erän päätyttyä palkintotuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta.

Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomari tallentaa tuloksen tunnuksillaan Kennelliiton tietokantaan ja lähettää koirakohtaisen pöytäkirjan koiranohjaajalle joko paperisena tai sähköisesti. Palkintotuomarin allekirjoittama maastokortti on virallinen koeasiakirja, ja ylituomari säilyttää joko alkuperäisen tai tulostetun maastokortin ainakin vuoden ajan.

Päivitetty 20.8.2018