Mitä ovat linnunhaukkukokeet?

Suomessa on järjestetty linnunhaukkukokeita jo vuodesta 1897. Linnunhaukkukokeissa arvostellaan neljän tunnin erän aikana koiran kyky haukkua kanalintuja. Koiran arvostelee maastossa palkintotuomari, jonka laatiman arvostelun vahvistaa kokeen ylituomari.

Linnunhaukkukokeisiin saavat osallistua yhdeksän kuukautta täyttäneet rekisteröidyt suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, karhukoirat ja laikat. Koiralla ei pääsääntöisesti tarvitse olla näyttelytulosta ennen kokeeseen osallistumista. Osallistumisoikeus selviää yksityiskohtaisesti koesäännöistä.

Kokeessa voi saada yhteensä 100 pistettä. Jos koira saavuttaa vähintään 75 pistettä, se saa 1. tuloksen (LINT 1). Neljällä LINT 1- tuloksella koiralle voi anoa käyttövalion arvon.

Linnunhaukkukokeet ovat joko arpakokeita tai pitkiä kokeita. Arpakokeisiin osallistuu samanaikaisesti monta koiraa, ja kullekin koiralle arvotaan oma koemaasto. Pitkissä kokeissa koiranohjaaja hankkii palkintotuomarin ja valitsee itse ajan sekä koemaaston. Ylituomarille ilmoittaudutaan viimeistään koekäyntiä edeltävänä päivänä.

Koira saa osallistua pitkiin kokeisiin, jos sillä ei ole vielä pitkistä kokeista saatua kahta LINT 1- tulosta taikka muutoin käyttövalion arvoon vaadittavia neljää LINT 1-tulosta.

 

Miksi kannattaa osallistua linnunhaukkukokeisiin?

Linnunhaukkukokeissa arvostellaan koiran useita eri ominaisuuksia, joten koetuloksista saadaan arvokasta tietoa jalostusta varten. Käyttövalion arvo on todiste koiran erinomaisista käyttöominaisuuksista, ja tällaisen koiran pennuilla on kysyntää. Vaikka koira ei käyttövalio olisikaan, jo muutama koekäynti kertoo sen metsästysominaisuuksista niin paljon, että sitä suositellaan jalostukseen mielummin kuin kokeissa käymätöntä koiraa.

Koetoiminta on myös kilpailutoimintaa. Kilpailuja järjestetään monella tasalla ja niistä arvokkaimmat ovat suomenpystykorvien ja pohjanpystykorvien SM-kilpailut. Tietoja kilpailuista löytyy esimerkiksi Suomen Pystykorvajärjestön ja Kainuun kennelpiirin sivuilta.

Linnunhaukkukokeet ovat ennen kaikkea mukavaa sosiaalista toimintaa, joissa tapaa samanhenkisiä pystykorvaharrastajia. Koetoiminta jatkaa koiran käyttökautta vielä pitkään linnunmetsästysajan jälkeen.

Kaikki linnunhaukkukokeeseen osallistuvat koirarodut ovat käyttökoiria eivätkä ne voi saada muotovalion arvoa ilman koetulosta. Riittävä koetulos on esimerkiksi LINT 1 tai kaksi kertaa LINT 2.

 

Miten mukaan?

Linnunhaukkukokeissa ei vaadita koiralta mitään huippuominaisuuksia.  Jos koira hakee lintuja vähintään 100-150 metrin etäisyydellä isännästä  ja haukkuu niitä 10 minuuttia, sillä on hyvät edellytykset menestyä kokeessa. Useimmat koetoiminnan aloittaneet huomaavat pitäneensä koirallaan liian korkeaa kynnystä ensimmäiseen kokeeseen osallistumiseen.

Koekalenterit julkaistaan heinäkuun Koiramme-lehdessä ja esimerkiksi Suomen pystykorvajärjestön keskustelupalstalla. Ilmoittautumisten vastaanottaja kertoo käytännön asioita osallistumisesta.  Kainuun haukkuvat lintukoirat ry järjestää yleensä ensikertalaisille ilmaisen ja opastetun koekäynnin. Ota reilusti yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen.

Koetoiminta antaa enemmän, jos käyt palkintotuomarikurssin, koska tuomarina näet myös toisten omistamien koirien työskentelyä. Kennelpiirit järjestävät palkintotuomareiden peruskursseja vuosittain yleensä elokuussa. Niistäkin saat tietoja esimerkiksi kennelliiton sivuilta tapahtumakalenterista.

 

Pienpetotesti

Suomen Pystykorvajärjestö ja Suomen Laikajärjestö ovat kehittäneet roduilleen pienpetotestin, jotta näitä taipumuksia saataisiin esille. Pienpetotesti on epävirallinen testi, jonka tulokset tallennetaan ainoastaan rotujärjestöjen tietokantoihin. Testin voi ottaa vastaan kuka tahansa metsästykseen ja testin sääntöihin perehtynyt henkilö. Lisätietoja testistä löytyy rotujärjestöjen sivuilta.

 

Linkkejä