Ohjeen asema ja tarkoitus

Tällä järjestämisohjeella täydennetään Kainuun kennelpiirin osalta seuraavia voimassa olevia Kennelliiton hyväksymiä ohjeita:

 

Kokeen myöntäminen, ylituomari ja valitsijamies

Kainuun kennelpiiri myöntää piirinmestaruuskokeen järjestämisen anomuksen perusteella ja samalla määrää kokeen ylituomarin ja tämän varamiehen. Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi määrätään pääsääntöisesti linnunhaukun valitsijamies.

Piirinmestaruuskoe järjestetään kaksipäiväisenä.

Kokeeseen osallistuvat koirat

Piirinmestaruuskokeeseen voi osallistua kumpanakin päivänä edellisen vuoden mestari mukaan lukien yhteensä 14 koiraa. Jos kokeeseen on ilmoittautunut ilmoittautumisaikana molemmille tai vain toiselle päivälle yli 14 koiraa, valitsijamies ja koetoimikunta valitsevat päivittäiset osallistujat seuraavasti:

  • Kunkin koiran kahden parhaan linnunhaukkukokeen pistemäärät lasketaan yhteen.
  • Kuluvalta kaudelta hyväksytään viimeiseen ilmoittautumispäivään (se mukaan lukien) mennessä saavutetut tulokset.
  • Edelliseltä kaudelta hyväksytään korkeintaan yksi koetulos, joka on saavutettu sen kauden piirinmestaruuskilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (eli yksi koetulos voi vaikuttaa vain yhteen valintaan).
  • Mukaan hyväksyminen ei edellytä kahta koetulosta. Tasapisteissä edelle asetetaan koira, jolla on korkein yksittäinen koetulos. Tämän jälkeen mukaan pääsyn ratkaisee arpa.

 

Kokeeseen valitaan riittävä määrä varakoiria. Varakoira kutsutaan kokeeseen, jos kokeeseen valittu koira estyy osallistumasta viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.

Koiranohjaajat ilmoittavat ilmoittautumisten yhteydessä koiransa kaksi parasta koetulosta (pistemäärä, päivämäärä ja koepaikka). Edellisen vuoden piirinmestarin on ilmoitettava osallistumisestaan ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautuminen hyväksytään, jos se on ilmoitusten vastaanottajalla viimeisen ilmoittautumispäivän loppuun mennessä.

Valinnat

Piirinmestaruuskoe on suomenpystykorvien osalta valintakoe Pohjan lohkon valintakokeeseen, ellei valintakokeeksi ole nimetty jotain toista koetta.

Linnunhaukun maakuntaotteluun koirat valitaan pisteyttämällä piirinmestaruuskokeen kaikki osallistujat samalla tavoin kuin suomenpystykorvat lohkon valintaan. Nuori koira valitaan maakuntaottelun sääntöjen mukaisesti painottaen sekä koiran että ohjaajan nuoruutta.  Muihin mahdollisiin edustustehtäviin koirat valitaan samalla menetelmällä.

Ohje on hyväksytty Kainuun kennelpiirin hallituksessa 20.4. 2017 ja päivitetty elokuussa 2019. Koekautena 2019 valinnassa voidaan kuitenkin ottaa huomioon yksi koekauden 2018 tulos riippumatta sen saavuttamispäivästä.