LINT maakuntaottelu on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kennelpiirien välinen linnunhaukun ystävyysottelu. Tässä ottelussa kilpaillaan Suomen kennelliiton vahvistamien linnunhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden sekä tämän järjestämisohjeen mukaisesti.  Ottelu on joukkuekilpailu, jossa joukkueen kokoonpano muodostetaan tämän ohjeen mukaisesti kunkin kennelpiirin valitsijamiehen toimesta.

Ottelun tarkoituksena on kehittää lintua haukkuvien metsästyspystykorvien käyttöä, tarjota kilpailumahdollisuus piirien koirille sekä edistää piirien keskinäistä kanssakäymistä.

Ensimmäiset maakuntaottelun säännöt laadittiin 28.10.1989 Maakuntaottelussa Heinävaarassa ottelun ideoineen Kauko Kilpeläisen, Erkki Laitinen ja Sakari Kinnusen toimesta.

  1. Järjestämisajankohta ja järjestäjät

Ottelu järjestetään Haukku-Ottelun ja joulukuun 1. päivän välisenä aikana. Vastuu ottelun järjestämisestä kuuluu kulloinkin vuorossa olevalle kennelpiirille, joka antaa sen jäsenseuransa hoidettavaksi. Ottelun vuorotteluperiaate noudattelee seuraava taulukkoa:

Pohjois-Savo                   Pohjois-Karjala                 Kainuu

2018                                    2019                                      2020

2021                                    2022                                      2023

Vuorottelua voidaan muuttaa, jos muiden arvokilpailujen takia on vaikeuksia järjestää koe.

  1. Kustannukset ja osanottomaksut

Kokeen järjestäjä vastaa ottelun järjestämiskustannuksista. Kukin kennelpiiri maksaa koiriensa osanottomaksun omien käytäntöjensä mukaisesti.

  1. Kilpailujoukkueet

Jokaista kennelpiiriä edustaa kolme koiraa, joista kaksi valitaan ensisijaisesti kunkin kennelpiirin piirinmestaruuskokeesta niistä koirista, jotka eivät ole päässeet jatkoon lohkon valintakokeeseen ja jotka eivät osallistu rotunsa sm-kokeeseen. Kolmanneksi koiraksi pyritään löytämään koira, joilla ei ole vielä LINT-1 tulosta ja jonka ohjaajana toimii lajista kiinnostunut uusi harrastaja. Mikäli koiria ei saada hankittua edellä mainitulla periaatteella, voidaan edustajat valita halukkaista osallistujista. Kutakin kilpaileva koiraa kohti on kennelpiirien tuotava palkintotuomari. Koirat ja tuomarit otteluun ilmoittaa kunkin kennelpiirin valitsijamies.

  1. Kilpailun voittaja

Ottelun voittaa se kennelpiiri, jonka kahden koiran yhteenlaskettu tulos on korkein, tasatuloksen sattuessa ratkaisee kolmannen koiran tulos. Ottelussa on kiertopalkinto. Sen voittaa omakseen se kennelpiiri, joka koirillaan on kymmenenä kilpailuvuonna saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän.

Tämä maakuntaottelun sääntö on laadittu 18.11.2018 Suonenjoella Maakuntaottelun yhteydessä. Säännöt astuu voimaan vuoden 2019 maakuntaottelussa, kennelpiirien hallituksien hyväksyttyä ne.

18.11.2018 Suonenjoki

Janne Ryhänen                                                        Jari Murto                                                                  Pekka Tiainen
Pohjois-Savon Kennelpiiri                                    Pohjois-Karjalan Kennelpiiri                                Kainuun Kennelpiiri