EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kainuun Haukkuvat Lintukoirat ry ,
c/o Pertti Lankinen, Poskipuronkatu 32, 74120 Iisalmi
puh. 0400 577 907
pertti.lankinen ( @ ) saunalahti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pasi Moilanen, Varsapolku 5, 87250 Kajaani
puh. 040 5313491
pasi.moilanen ( @ ) kainuunhaukkuvat.net

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain vaatimukset yhdistysten jäsenrekisteristä.
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, tiedottamiseen, jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• jäsenmaksu viitenumero
• Palkintotuomarin tai ylituomarin numero (jos on)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneksi -ilmoittautumislomakkeessa jäseneksi hakeutuvan oma ilmoitus tai sähköpostilla tehty hakemus.

7. Tietojen luovutus

Kainuun Haukkuvat Lintukoirat ry voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

9. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tiedot voi tarkistaa jäsenrekisterin ylläpitäjiltä, lähettämällä pyynnön sähköpostiin.

10. Tiedon korjaaminen

Jäsen voi päivittää/muuttaa omia perustietojaan lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilöille.

11. Henkilötietojen poistaminen

Jäsen voi poistattaa omia tietojaan lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilöille.